04 touko 2020

Kouluruokailu koronatilanteessa: Lähiopetusjakson kouluruokailu

13.5.2020 Virpi Kulomaa, Viestintävalkea

Viestintävalkea toteutti ruokapalveluille suunnatun kyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa suunnitelmia toukokuun 2020 lähiopetusjakson kouluruokailujärjestelyistä.  Hallitus päätti 29.4.2020 koulujen lähiopetuksen jatkumisesta erikoisjärjestelyin 14.5.2020 alkaen, jolloin tulee välttää tarpeettomia fyysisiä kontakteja sekä järjestää kouluruokailu oman luokan tai ryhmän kanssa. 

Kyselyn järjestämisen tavoitteena oli, että ruokapalvelutoimijat saisivat tukea toinen toisiltaan siinä, mikä olisi toimivin tapa järjestää kouluruokailu tilanteessa, kun lähikontakteja pitää välttää. Vastaajille on toimitettu kyselyn väliraportteja kyselyn aikana ja loppuraportti 13.5.2020.

Kyselyn tuloksia

Kyselyyn saatiin 13.5.20 mennessä vastauksia 37 kunnasta.

Parhaimpina keinoina toteuttaa kouluruokailu lähiopetuksessa ovat vastaajien mukaan porrastettu ruokailu oppilasravintolassa (57 %), yhdistelmä erilaisista malleista (41 %) ja luokkaruokailun järjestäminen (35 %).

Yhdistelmä erilaisista malleista tarkoittaa erilaisten toimintatapojen toteutusta rinnakkain. Näistä suosituin oli oppilasravintolassa järjestetyn porrastetun ruokailun ja luokkaruokailun yhdistelmä.

Kysely ruokapalveluille, vastaajat 37 kuntaa.
Viestintävalkea Oy, 13.5.2020

Luokkaruokailu toteutetaan joko toimittamalla ruoka ja muut tarvikkeet pakattuna luokkiin tai siten, että oppilaat noutavat annoksen ruokasalista ja siirtyvät ruokailemaan luokkaan tai muuhun opetustilaan. Ruoka voidaan viedä myös vaunulla luokkiin ja opettaja jakaa ruuan. Ruokailua toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös eväsruokailuna esimerkiksi metsäretkien yhteydessä. Eväsruokailu noudattaa tuttua koulun retkieväiden mallia, kuten täytetty leipä tai sämpylä, täysmehu, hedelmä, jogurtti tai vaihtoehtona voi olla myös pizzapala tai tortilla tai makkara metsäretkillä.

Pohdintaa ja kommentteja

Kouluruokailun järjestäminen on herättänyt ajatuksia ja vastaajat pohtivat mm. seuraavia asioita:

”Monta erilaista mallia on käyty läpi tässä kahden kuukauden aikana ja aina kun on saanut yhden mallin toimimaan, on tullut seuraava muutos”.

”Koulujen avaaminen erityisjärjestelyin näin lyhyeksi ajaksi aiheuttaa paljon lisätyötä ja kustannuksia. Aivan eri asia olisi, jos palattaisiin normaaliin päiväjärjestykseen”.

”Muutama viikko näin varmasti voidaan toimia, mutta olisiko ruokailutilanteissa se kahden metrin turvaväli parempi ohjeistus, josta pitää kiinni. Välttelemme kovin muutaman minuutin kohtaamista turvavälein, kun kouluihin tullessa lapset seisovat kuitenkin joukkioissa kaverien kanssa, jotka eivät ole samoilla luokilla, eikä turvaväleistä ole tietoakaan”

”Lämmin ruoka melko haastava toteuttaa luokissa, eikä aika porrastettuun ruokailuun ruokasalissa riitä siten että yksi luokka olisi kerrallaan ruokasalissa”.

”Isoissa yksiköissä ruokailujen toteuttaminen luokissa on mahdotonta ja erittäin työlästä. Ruokailujen porrastaminen luokkakohtaisesti hyvä ajatus jolloin isoon ruokasaliin oppilaat pystyvät jakautuman luokittain”.

”Olihan tämä kaiken kaikkiaan erikoinen ja opettavainen kokemus. Toivon, että kouluruoka nousee siihen arvoon mitä minkä se ansaitsee”.

Toiveita yhtenäisestä ohjeistuksesta

Vastaajat toivoivat yhtenäistä ohjeistusta käytännön toteutukseen esimerkiksi seuraavista asioista:
– Kuinka paljon ruokailijoita voi olla yhtä aikaa ruokasalissa
– Ruuan jakaminen linjastoruokailussa (tarvitseeko jakaa) sekä siihen liittyvät käytännöt ja vastuut
– Linjastoruokailun hygieniaohjeet, kuten turvavälit ja käsien pesu/käsidesi ja puhtaanapito
– Isojen vs. pienten yksikköjen mahdollisuus ruokailun järjestämiseen luokissa
– Ruokailun periaatteet, kuten onko mahdollisuus järjestää koko ajalle eväsruokailu vai tuleeko järjestää lämmin ateria sekä jakoon soveltuvat ruokalajit
– Annospakattujen tuotteiden käyttö luokkaruokailussa (tuotteiden hinta, saatavuus)
– Ruokapalveluhenkilöstön suojautumisohjeet ja sairastumisriskin huomioiminen

Lisäksi kyselyssä on pohdittu mm. eväsruokailuun soveltuvia tuotteita sekä erilaisten toteutusmallien hyviä ja heikkoja puolia.

Kansallisia ohjeita kouluruokailun toteuttamisesta poikkeustilanteessa on julkaistu mm. seuraavasti:
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (THL ja OKM, 4.5.2020)
Ohjeet joukkoruokailusta koronatilanteessa (Ruokavirasto, 2.4.2020)

Lisätiedot kyselystä

Virpi Kulomaa
Viestintävalkea Oy
virpi@viestintavalkea.fi
+358 40 592 8752

Lisätietoa aiheesta