Kouluruokailu koronatilanteessa
Organizing school meals during a coronavirus pandemic in Finland

Virpi Kulomaa, Viestintävalkea Oy, 3.4.2020

Koulujen sulkeuduttua koronapandemian vuoksi oppilaat siirtyivät pääosin etäopetukseen, jonka myötä loppui myös päivittäinen kouluruokailu muilta kuin lähiopetuksessa olleilta.

Valtioneuvoston 20.3.20 asetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa: Kouluaterian merkittävyyden takia olisi tärkeää, että ateria voitaisiin tarjota mahdollisimman laajasti myös muille kuin lähiopetuksessa oleville. Harkinnassa tulee ottaa huomioon, ettei ruokailun järjestäminen aiheuta pandemian leviämistä tarpeettomasti. Opetuksen järjestäjä päättää kouluruokailun järjestämisen laajuudesta. (Lähde: Opetushallitus)

Olen koonnut tähän yhteenvetoa toimintatavoista, joilla kunnissa on käynnistetty tai käynnistetään etäoppilaiden ruokailua. Tiedot pohjautuvat suljetussa Kouluruokailu koronatilanteessa -Facebook -ryhmässä tehtyyn mediaseurantaan ja keskusteluihin. Tiedot on päivitetty 3.4.2020. On hyvä huomioida, että tilanne elää koko ajan ja tiedot perustuvat mediasta (YLE, maakunta- ja paikallislehdet) saatavilla olleisiin tietoihin eikä niitä ole varmistettu kunnista.

Päivitetty 3.4.2020

Kunnat
Municipalities

Suomessa on Kuntaliiton mukaan vuonna 2020 yhteensä 310 kuntaa. Etäoppilaiden kouluruokailua on koronatilanteessa järjestetty kunnissa monin eri tavoin.

Yhteenvedossa on mukana 81 kunnan tiedot (3.4.20), joista tietoa on ollut saatavilla. Sen mukaan 65 kuntaa järjestää kouluruokailua, osassa asia on selvityksessä. Mediasta saatujen 81 kunnan tiedoista 9 kuntaa on linjannut, että ruokailua ei järjestetä.

Lisäksi on kuntia, joissa ruokailua järjestetään, mutta joista ei median tai kunnan julkisten tiedotteiden kautta ole ollut tietoa saatavilla.

Kouluruokailun toteutustavat etäoppilaille

Eoppilaiden ruokailun järjestämiseksi on käytössä erilaisia tapoja. Alla on kuvattu mediaseurannan mukaan kerätyt tavat niiden yleisyyden mukaan.

1) Ruokapaketti, jossa on valmis annos tai annoksia ilman lisäkkeitä (ilman leipää, maitoa)
1) Food package with ready-made portion or several portions without side dishes such as bread or milk

Yleisimmin jaettavana näyttäisi olevan ruokapaketti, jossa on valmis annos tai annoksia ilman lisäkkeitä (ilman leipää, maitoa) ja joka noudetaan päivittäin koululta päivittäin tai 2 – 3 kertaa viikossa. Mediatiedoista on lisätty toteutustapa kyseiseen ryhmään siinä tapauksessa, jos annoksen lisäkkeistä ei ole ollut tietoa.

2) Ruokapaketti, joka sisältää valmiin annoksen tai annoksia sekä lisäkkeet, kuten leivän, maidon ja mahdollisesti myös hedelmän.
2) Food package that includes ready-made portion or several portions and side dishes such as bread, milk and fruit

Seuraavaksi yleisin näyttäisi olevan ruokapaketti, joka sisältää valmiin annoksen tai annoksia sekä lisäkkeet, kuten leivän, maidon ja mahdollisesti myös hedelmän. Jos ruokailu järjestetään koululla, aterian lisäkkeet kuuluvat luonnollisesti kouluateriaan.

3) Ruokapaketti, joka sisältää kuiva- ja tai tuoretuotteita, mutta ei valmista ruokaa.
3) Food packages containing dry and / or fresh ingredients but not prepared food

Osa kunnista jakaa ruokapaketteja, joka sisältää kuiva- ja tai tuoretuotteita, mutta ei valmista ruokaa.

4) Ruokaraha tai palveluseteli/maksusitoumus päivittäistavarakauppaan
4) Voucher for groceries

Ruokarahaa tai palveluseteleitä jakavat Keski-Suomesta Karstula, Etelä-Savosta Savonlinna, Pohjois-Savosta Pielavesi, Lapista Simo, Savukoski, Salla, Ranua, Kolari, Enontekiö ja Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamo ja Siikalatva. Korvaukset vaihtelevat 1,02 – 5 euroa/etäopiskelupäivä.

Päivitetty 3.4.2020

Kouluruuan jakelun/palvelun alkamisajankohta
On which week services were started

Kouluruuan jakelu käynnistyi osassa kuntia (mm. Tuusula, Janakkala, Kirkkonummi, Liperi) koulujen sulkemisen jälkeen viikolla 13, osassa kuntia viikolla 14 ja suuressa osassa se käynnistyy viikolla 15.

Päivitetty 3.4.2020

Huomioita kouluruuan kohdentamisesta ja jakelutavoista
Remarks on target groups and distribution

Kouluruoka jaetaan vaihdellen kuntakohtaisesti joko kaikille etäoppilaille tai se on perheille annettava harkinnanvarainen etu. Kouluruokailun kohdennuksessa on kuntakohtaisia eroja. Jossakin kunnissa etäoppilaiden kouluruokaa voi saada tarveharkintaisesti (taloudellinen peruste) ja se on kohdennettu esimerkiksi vähävaraisille lapsiperheille, jotka ovat sosiaalitoimen asiakkaita. Joissakin kunnissa on pidetty tärkeänä, että kouluruokailuun on mahdollisuus kaikilla etäoppilailla perheen omaan harkintaan ja ilmoitukseen perustuen. Kouluruuan jakeluun voi kohdennuksesta riippuen ilmoittautua sovitusti esim. Wilman kautta tai sen saamiseksi vaaditaan erillinen yhteydenotto esim. kouluun tai sosiaalitoimeen.

Kuntaliiton ohjeistus 1.4.2020: Koulutusta koskevassa lainsäädännössä ateriointioikeus ei ole riippuvainen oppilaan taustasta tai asemasta eikä se ole tarveharkintaan perustuvaa.

Kouluruokaa jaetaan vaihdellen perusopetuksen lisäksi lukiolaisille ja esikoululaisille
Toisen asteen etäoppilaiden oikeus saada kouluruokaa vaihtelee kunnittain. Perusopetuksen oppilaiden (1 – 9 luokat) lisäksi kouluruokailu on kohdennettu paikoitellen myös lukio-oppilaille ja maksuttoman esiopetuksen oppilaille. Myös osa ammatillisista kouluista on alkanut jakamaan maskutonta kouluruoka opiskelijoilleen.


Mediaseuranta ja keskustelu jatkuvat edelleen Facebook-ryhmässä. Päivitän myös tietoja sitä mukaa viikolla 15, kun niitä on saatavilla.

Olethan yhteydessä, jos tarvitset aiheeseen liittyen lisätietoja
For more information, please contactVirpi Kulomaa
Viestintävalkea Oy
virpi@viestintavalkea.fi
+358 40 592 8752

Taustatiedoksi: Perustin Kouluruokailu koronatilanteessa -Facebook-ryhmän poikkeustilanteessa huolesta ja samalla rakkaudesta suomalaista kouluruokailua kohtaan. Ryhmän tärkein ajatus on tukea ja lisätä keskustelua ja ajatustenvaihtoa siitä, miten kouluruokailua voitaisiin jatkaa etäoppilaille turvallisesti myös koronapandemian aikaan, sillä vaikka olemme siirtyneet etäopetuksen, on kouluruokailu Suomessa tärkeä osa opetusta ja myös tärkeä tuen muoto perheille. Olen tehnyt vuosien aikana useita kouluruokailun edistämisprojekteja, jonka pohjalta on syntynyt verkostoja kuntiin ja ruokapalveluihin, joita päätin herätellä yhteiseen keskusteluun. Poikkeusolot ovat meillä todella harvinaisia ja silloin on nopealla aikataululla tärkeä tukea toinen toisiamme. Kouluruokailulla on meille suuri merkitys ja sillä on vahva pohja ruokakulttuurissamme. Lämmin kiitos teille kaikille, jotka olette ryhmässä mukana. Jatketaan edelleen keskustelua!


Etäkouluruokailu #somessa
Social Wall

Viestintävalkea ylläpitää someseinää, jossa voi tutustua kouluruokajärjestelyistä kerättyihin twiitteihin ja Instagram-kuviin #kouluruoka #etäkouluruoka