13 marras 2017

Syödään ja opitaan yhdessä -projekti

Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö

Syödään ja opitaan yhdessä -projektin koordinointi, tiedotustyö ja viestintämateriaalien tuottaminen

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriö käynnistivät syksyllä 2017  Syödään ja opitaan yhdessä -projektin, jonka tavoitteena oli tiedottaa kunnallisille toimijoille suosituksen mukaisesta kouluruokailusta ja uudistuneesta koulumaito- ja kouluhedelmätuesta. Projektin kohderyhmänä olivat kunnalliset toimijat, kuten kuntapäättäjät, opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö. Viestintävalkea tuotti projektiin kouluruokailusta kertovan esittelyvideon, esitteen ja kuvasarjan sekä vastasi projektin valtakunnallisesta koordinoinnista sekä Etelä-Suomen alueen jalkautuksesta.

Video

Videolla asiantuntijat kertovat ajatuksiaan kouluruokailun hyödyistä. Tavoitteena on hahmottaa kouluruokailun laajaa merkitystä ja miksi kuntien kannattaisi siihen panostaa. Videota on käytetty tiedotusprojektissa opettajille, kuntapäättäjille, ruokapalveluille ja muulle yleisölle kohdennettujen tiedotustilaisuuksien materiaalina.

Syödään ja opitaan yhdessä -video
Käsikirjoitus ja tuotanto: Viestintävalkea

Making of -kuvagalleria

Videon ja kuvasarjan kuvauksiin on osallistunut haastateltavia ja kuvausmalleja eri puolelta Suomea. Kurkista tuotantovaiheisiin making of -kuvagalleriasta.

Esite

Syödään ja opitaan yhdessä -esitteen tavoitteena on markkinoida kuntapäättäjille lyhyesti ja ytimekkäästi kouluruokailun perusteita, Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositusta sekä uudistunutta koulujakelutukea (koulumaito, kouluhedelmä).  
mainos

Syödään ja opitaan yhdessä -esite (pdf)

Valokuvasarja

Syödään ja opitaan yhdessä -kuvasarja esittelee suositusten mukaisen kouluruokailun keskeisiä elementtejä, kuten terveellinen ja täysipainoinen ateriakokonaisuus, ruokailun ohjaus, yhdessä syömisen ilo ja viihtyisä ruokailuhetki, kotimaiset raaka-aineet sekä koulujakelutuen mukaiset koulumaito ja -hedelmä.  Tavoitteena on havainnollistaa kouluruokailun tärkeää roolia lasten terveen kasvun ja kehityksen tukijana sekä lasten oikeutta maksuttomaan, täysipainoiseen kouluateriaan. Kuvasarja on käytössä esitteen lisäksi projektin koulutusmateriaalissa.

Tiedotustilaisuudet

Syödään ja opitaan yhdessä -projekti jalkautui kuntiin 1.11.2017 – 30.4.2018. Jalkautuksesta vastasi maakunnallisista toimijoista koostuva yhteistyöverkosto. Viestintävalkea toteutti tiedotusta Etelä–Suomen alueen kunnissa.

Syödään ja opitaan yhdessä -tilaisuudet maakunnissa

Lisätiedot

Virpi Kulomaa, Viestintävalkea, virpi@viestintavalkea.fi, 040 5928 752.