Ruokakasvatusmateriaali-kysely

Asiakas: Maa- ja metsätalousministeriö

Viestintävalkea toteutti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta perusopetuksen ruokakasvatustoimenpiteitä kartoittavan kyselyn. Tavoitteena oli selvittää, miten ruokakasvatus näyttäytyy eri oppiaineissa tällä hetkellä ja millaista materiaalia opettajat tarvitsisivat ruokakasvatuksen edistämiseksi tulevaisuudessa.

Kysely oli osa maa- ja metsätalousministeriön julkaiseman Ruoka2030 -ruokapoliittisen selonteon toimeenpanoa, jonka tavoitteena on edistää ruoan arvostusta ja ruokakasvatusta sisällyttämällä ruoan, ravitsemuksen sekä kestävän kehityksen näkökulmaa entistä vahvemmin koulujen oppimiskokonaisuuksiin ja toimintakulttuuriin sekä tuottaa eri oppiaineisiin soveltuvaa  ruokakasvatusta edistävää materiaalia toiminnan tueksi.

Kyselyn tulokset on julkaistu tilaajan luvalla ja ovat kaikkien siitä kiinnostuneiden hyödynnettävissä.
Kyselyraportti (pdf)

Lisätiedot

virpi@viestintavalkea.fi tai 0405928752