Ruokakasvatusmateriaalin visualinen ilme

Asiakas: Maa- ja kotitalousnaiset 

Viestintävalkea toteutti visuaalisen ilmeen ja sisältövalokuvat Maa- ja kotitalousnaisten Terveyttä edistävät välipalat -projektiin, jonka tavoitteena oli testata kouluissa vaihtoehtoisia ruokakasvatusta tukevia toimintamalleja sekä edistää kasvisten käyttöä kouluaterialla ja välipalalla.

koonti_kaikki_v2_small

Materiaalikokonaisuudesta tuotettiin graafiselta ilmeeltään ja tyyliltään yhtenäinen kokonaisuus siten, että jokainen toimintamalli toimii myös itsenäisenä materiaalina. Maa- ja kotitalousnaisten graafista ilmettä haluttiin korostaa valitsemalla materiaalipaketin pääväreiksi logon lämmin oranssi ja yhdistyksen ruokaneuvonnan päävärinä oleva punainen.

Graafisen aineiston lisäksi materiaalipakettiin ja tiedotuksen tueksi tuotettiin valokuvasarja, jossa raikkailla, nykyaikaisilla ja houkuttelevilla kuvilla haluttiin innostaa kouluja materiaalin käyttöön, ruokakasvatustoimintojen toteuttamiseen sekä ja jatkoideoimaan käytännön toteutusta luovasti. Kuvatuotannossa huomioitiin erityisesti uuden kouluhedelmätuen mukaiset kasvikset, marjat ja hedelmät. 

Lisätiedot hankkeesta ja linkit kaikkiin materiaaleihin on Maa- ja kotitalousnaisten sivuilla.

Making of -kuvia aineistossa käytettävien sisältökuvien kuvauksista.