Kuvasarja ja esite päiväkotiruokailusta

 

Lapset ruokakasvatuspuuhissa tekemässä itse välipalaleipää.

Viestintävalkea tuotti esitteen, kuvasarjan ja roll-upin Valtion ravitsemusneuvottelukunnalle  tammikuussa 2018 julkaistun Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen markkinointi- ja koulutusmateriaaliksi.

Kuvasarjan tavoite on viestiä suosituksen mukaisen päiväkotiruokailun osa-alueista, kuten erilaiset ruokailutilanteet ja ruokakasvatusta tukevat toiminnot. Suositusten mukaisten toimintojen ohella ideana oli saada kuviin värikkyyttä, joka mukailee suositusjulkaisun piirroskuvien ja graafisen ilmeen värivalintoja. Lisäksi kuvissa oli tavoitteena raikas, pirteä ote ja kuvakulmat, jotka viestivät tunnetta, ruokailoa ja yhdessä tekemistä sekä joissa näkyy monipuolisesti kasviksia. Mallina toimivat kotkalaisen Katariinan päiväkodin lapset ja henkilökunta. Valokuvia käytetään suosituksen esitteen ja roll-upin tuotannon lisäksi mm. suosituksen jalkautuksen koulutusmateriaalissa.

Terveyttä ja iloa ruoasta -suositusta markkinoivan esitteen ja roll-upin visuaalinen ilme mukailevat suositusjulkaisun ilmettä väri- ja muotokieltä sekä valokuvilla viestitään suositusten mukaisista toiminnoista.

VKRS_malli_esite_roll-up

Näytteitä kuvasarjasta