Syödään ja opitaan yhdessä -jalkautusprojektin tilaisuudet

kansikuva_logo_keskitetty

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistivät 2017 Syödään ja opitaan yhdessä -tiedotusprojektin (1.11.2017 – 30.4.2018), jonka tavoitteena oli jalkauttaa kuntiin uusi kouluruokailusuositus ja tiedottaa uudistuneesta koulumaito- ja kouluhedelmätuesta. Projektin toteutuksesta vastasi maakunnallinen toimijaverkosto, johon kuuluivat Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikkö, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan kansanterveys ja Viestintävalkea.

Syödään ja opitaan yhdessä -projektin aikana järjestettiin suositusten jalkauttamiseksi yli 80 tilaisuutta eri puolella Suomea. Tilaisuuksiin osallistui pääsääntöisesti ruokapalvelujen, opetuksen ja kasvatuksen edustajia sekä terveyden edistämisen ammattilaisia ja kuntapäättäjiä. Tehdyn loppukyselyyn mukaan vastannaista suurin osa (70 %) koki, että projektin toimenpiteet olivat olleet hyödyllisiä. Vastaajista noin 30 % ilmoitti, ettei suositus ollut heille tuttu ennen jalkautuksen toimenpiteitä. Suurimmat ryhmät, joille suositus ei ollut tuttu olivat luokanopettajat ja rehtorit sekä terveydenhoitajat.

Tilaisuudet maakunnissa

Huom! Syksyllä 1.9. – 31.12.2018 suosituksia jalkautetaan edelleen niille alueille, jotka ovat jääneet tiedotuksen ns. katvealueeseen. Lue lisää Ruokailusuositukset käyttöön -tiedotusprojektista.

Tutustu materiaaleihin!

Projektissa tuotettua viestintämateriaalia voi käyttää suosituksen mukaisen kouluruokailun tai koulumaito- ja kouluhedelmätuen edistämistarkoituksissa. Materiaaliin käytöstä lisätietoja antaa virpi@viestintavalkea.fi, 0405928752

Syödään ja opitaan yhdessä -video

Videolla asiantuntijat kertovat ajatuksiaan kouluruokailun hyödyistä. Tavoitteena on hahmottaa kouluruokailun laajaa merkitystä ja miksi kuntien kannattaisi siihen panostaa. Videota saa/kannattaa jakaa eteenpäin tärkeän asian edistämiseksi. Se sopii mainiosti esim. vanhempainiltojen materiaaliksi, kuntapäättäjille, opettajille, myös oppilaille.

Videolla jyväskyläläiset oppilaat ja ruokapalveluntuottajaa edustava Kylän Kattaus kertovat ajatuksiaan ja toiveitaan kouluruokailusta.

Syödään ja opitaan yhdessä -esite (pdf)
Sähköinen esite kouluruokailusuosituksen markkinointiin.

Twitter
#kouluruokailusuositus #koulumaito #kouluhedelmä

Verkoston yhteyshenkilöt maakunnittain:
Kainuu: Johanna Hiltunen, johanna.hiltunen@kainuu.fi
Keski-Suomi: Eeva Nykänen, eeva.nykanen@ksshp.fi
Pirkanmaa: Auli Pölönen, auli.polonen@pshp.fi
Päijät-Häme: Anna Päätalo, anna-leena.paatalo@phhyky.fi
Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu: Leea Järvi, leea.jarvi@ppshp.fi
Pohjois-Karjala: Kaisa Hiltunen, kaisa.hiltunen@kansanterveys.info
Pohjois-Savo: Mervi Lehmusaho, mervi.lehmusaho@pohjois-savo.fi
Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi: Virpi Kulomaa, virpi@viestintavalkea.fi

Projektia rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.